Carte de L'Entree de la Riviere de Canton

廣州港口海圖 c.1748/乾隆十三年, Paris
Publisher: Jacques Nicolas Bellin
IM: 20.3 x 25.5 cm
SM: 24.1 x 31.8 cm


由法國海軍測繪,作為當時最主要的中西通商地區,珠江口之水文環境非常重要,圖中標示出澳門與廣州府(Quang Tcheu Fu)、虎門島(Grande Isle de Tigro)、澳門島(Islee de Macao)的關係,並標示入港水道、沙汕、水道深度;
只有標緯度與方位線,需靠海岸各種端點來測定船隻位置。

Comments